Toimitusehdot

FerroWaren toimittamiin palveluihin sovelletaan näitä yleisiä toimitusehtoja.

1. Sopimus syntyy, kun asiakas on tilannut FerroWarelta palvelun ja FerroWare on vahvistanut palvelun toimittamisen. Asiakkaan pyynnöstä voidaan tehdä kirjallinen sopimus.

2. FerroWarella on oikeus veloittaa asiakkaalta kulloisenkin hinnastonsa mukainen veloitus, joka perustuu käytettyyn aikaan, ellei muusta veloitusperusteesta ole nimenomaisesti sovittu. FerroWarella on käytetystä ajasta riippumatta aina oikeus veloittaa kulloisenkin hinnastonsa mukainen minimiveloitus. FerroWare on oikeutettu korotettuun veloitukseen toimenpiteistä, jotka joudutaan tekemään normaalin työajan ulkopuolella asiakkaasta johtuvasta syystä. Korotus hinnaston mukaisiin tuntihintoihin on +50 % arkisin klo 18.00 – 20.00 sekä lauantaisin ja +100% arkisin klo 20.00 jälkeen sekä sunnuntaisin, ellei muusta ole sovittu.

3. FerroWare pitää salassa asiakkaalta saamansa luottamukselliset tiedot.

4. Asiakkaan velvollisuutena on huolehtia siitä, että kaikesta tarpeellisesta tiedosta on otettu varmuuskopiot ennen palvelun toimittamista. Asiakas voi halutessaan tilata varmuuskopioiden tekemisen FerroWarelta. Mikäli asiakas ei ole ottanut varmuuskopioita eikä tilannut varmuuskopiointia FerroWarelta, ei FerroWare vastaa palvelun toimittamisen yhteydessä mahdollisesti kadonneesta aineistosta.

5. FerroWare korvaa tuottamuksellaan aiheuttamansa välittömät esine- ja henkilövahingot. FerroWaren vastuu välillisistä ja taloudellisista vahingoista rajoittuu summaan, jonka asiakas on maksanut FerroWarelle palvelun toimittamisesta. FerroWare ei ole velvollinen korvaamaan ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja

6. Jos asiakas haluaa vedota suoritetun työn virheellisyyteen, hänen on tehtävä kirjallinen reklamaatio kohtuullisessa ajassa siitä kun hän on huomannut virheen tai hänen olisi tullut huomata virhe. Reklamaation on tapahduttava viimeistään kuukauden kuluttua reklamaation kohteena olevasta toimenpiteestä..

7. FerroWare ei luovuta asiakkaiden tietoja ulkopuolisille markkinointitarkoituksiin.